Sandėliavimo paskirties pastato Žarijų g. 4a Vilniuje rekonstravimo projektas

Sandėliavimo paskirties pastato Žarijų g. 4a Vilniuje rekonstravimo projektas

Sandėliavimo paskirties pastato Žarijų g. 4a Vilniuje rekonstravimo projektas

 

Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis

Vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis

2017 m.

Kiti projektai